Kantonale Staatsanwaltschaften

Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich

Abteilung A: Besondere Untersuchungen

Büro A-1lic.iur. Christine Braunschweig (Abteilungsleiterin)                   
Büro A-2lic.iur. Thomas Aerne
Büro A-3 lic.iur. Stephan Keel
Büro A-4lic.iur. Christian Frei
Büro A-5 lic.iur. Andrej Gnehm 
Büro A-6lic.iur. Manfred Hausherr
Büro A-7 lic.iur. Judith Vogel 
Büro A-9 Ass.-STA Markus Landolt 
Büro A-10 lic.iur. Hans Maurer