Besondere Staatsanwaltschaften

Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich

Abteilung A: Betäubungsmitteldelikte

Büro A-1vakant (Abteilungsleiter)                   
Büro A-2lic.iur. Patrick Zanolla
Büro A-3 lic.iur. Runa Meier 
Büro A-4lic.iur. Hansjörg Müller
Büro A-5lic.iur. Priska Landolt