Besondere Staatsanwaltschaften

Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich

Abteilung D: Kompetenzzentrum Cybercrime

Büro D-1lic.iur. Stephan Walder (Stv. Leitender Staatsanwalt)
Büro D-2lic.iur. Anna Cartner (Mo, Di, Do)
Büro D-3 lic.iur. Agnes Meier  (jeden 2. Mo, Do, Fr)
Büro D-4 lic.iur. Andreas Popow 
Büro D-5 Dr.iur. Sandra Muggli (Assistenzstaatsanwältin)
Büro D-6 lic.iur. Corinne Bouvard